Akü Testi ile Akü’nün durumunu, Amper ve voltaj kayıplarını, Akü’nün yeterli güç üretip üretmediğini, Marş ve ateşleme sisteminin durumunu, Elektronik aksamlara zarar verip vermediği rapor edilir.