Amortisör testinin amacı aracın ön, arka, sağ ve sol süspansiyon sisteminin test edilmesidir.

  • Test edilecek araç amortisör test plakalarına çıkarıldığında test otomatik olarak başlar ve aracın ağırlığı ölçülür.
  • Sağ ve sol plakalar sırasıyla titreşim yaparken aracın süspansiyon test değerleri okunur.
  • Bu işlemler ön ve arka amortisörler için tek tek tekrarlanır.

Bu testler sonucunda aracın toplam ağırlığı, tüm tekerleklerin ayrı ayrı süspansiyon verimlilikleri ve sapmaları ölçülür